Guitar tablature for Ek Dink Aan Jou (as dit reen) by Fokofpolisiekar
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##

     SONG: EK DINK AAN JOU (AS DIT RE�N)
   ARTIST: FOKOFPOLISIEKAR
    ALBUM: MONOLOOG IN STEREO

     TYPE: Guitar Tablature
TABBED BY: HEINRICH HAVEMANN
    EMAIL: heinrichhavemann@gmail.com
COMMENTS:

DEEL 1: Chords oor woorde.
DEEL 2: Lead kitaar Riffs.

 DEEL 1:
 +++++++

Die D#- chord bestaan uit 3 chords. Speel hulle in daai orde as dit opkom.

CHORDS:     Cm    Gm   Bb1   Bb2 Bbmaj7  Dm1   Dm2  D#sus2  D#-      F
~~~~~~~ E|--3--|--3--|--1--|--6--|--5--|--1--|--5--|-----|-6---5-3-|--1--|
        B|--4--|--3--|--3--|--6--|--6--|--3--|--4--|--6--|-4---4-4-|--1--|
        G|--5--|--3--|--3--|--7--|--7--|--2--|--6--|--8--|-3---3-3-|--2--|
        D|--5--|--5--|--3--|--8--|--8--|--0--|--6--|--8--|---------|--3--|
        A|--3--|--5--|--1--|--8--|-----|-----|--5--|--6--|---------|--3--|
        E|-----|--3--|-----|--6--|-----|-----|-----|-----|---------|--1--|

RIFFS
-----

  1   Gm    F    D#sus2 Dm2
      Cm    Bb1  D#sus2   Dm2

         Cm
  2   �n oomblik is die w�reld werd maar
      Gm              
        net die eerste een
         Cm   Bb1  Dm1  Gm
      �n dier bly  �n   dier

           Cm
  2   gaan slaap as jy sal beter raak
      Gm
        as jy aan die slaap kan raak
         Cm   Bb1  Dm1  Gm
      �n dier bly  �n   dier

      F           Gm          D#sus2
      Ek dink aan jou as dit re�n
      F           Gm          D#sus2
      Ek dink aan jou as dit re�n

  1   Gm    F    D#sus2  Dm2
      Cm    Bb1  D#sus2    Dm2

      Cm
  2   hierdie vier mure maak my naar
      Gm
        is jy siek of sit jy aan?
          Cm         Bb1  Dm1   Gm   
      die lied in my hart is �n swane sang

      F           Gm          D#sus2
      Ek dink aan jou as dit re�n
      F           Gm          D#sus2
      Ek dink aan jou as dit re�n

        Bb2            Bbmaj7    
      kwaad raak ons net vir mekaar
      D#-
      mans bly seuns seuns wil mans wees

         Cm                         D#sus2      Gm
      ek sweer daar�s iemand wat in die hoek staan
            Cm            Bb1    Dm1     Gm  
      as ek my o� knip is sy weg soos my kinderdae

      F           Gm          D#sus2
      Ek dink aan jou as dit re�n
      F           Gm          D#sus2
      Ek dink aan jou as dit re�n

      Bb2                             Bbmaj7    
      ek is nie meer lief vir jou nie ek kon jou nie gelukkig hou nie
      D#-             
      beloftes breek styf vashou maak seer
      Bb2            Bbmaj7    
      kwaad raak ons net vir mekaar
      D#-
      mans bly seuns seuns wil mans wees

  3   Gm    F   D#sus2
      Gm    F   D#sus2

  4   Gm                F         
        deesdae vat dit langer
         D#sus2
      om mense te leer ken

      Gm                F         
        deesdae vat dit langer
         D#sus2
      om mense te leer ken

      Gm              F
        is dit regtig nodig?
         D#sus2
      om mense te leer ken

      Gm                F         
        deesdae vat dit langer

 DEEL 2:
 +++++++

 RIFF 1:
 ~~~~~~~

       Gm                              F               D#sus2  Dm2
Ritme: 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .
       |               |               |               |       |
    E|-----------------------------------------------------------------|
    B|-----3-------------------------------1---------------------------|
    G|---0---5---------------------------0---3---2---0-----------------|
    D|-5---------5---------------------3-----------------0-------------|
    A|-----------------------------------------------------------------|
    E|-----------------------------------------------------------------|
       Cm              Bb1             D#              Dm2
       |               |               |               |       
    E|-----------------------------------------------------------------|
    B|-----------------------------------------------------------------|
    G|-----------------------------------------------------------------|
    D|-1------3-----1--0------1----0---------0-------------------------|
    A|---------------------------------3-------1-----------------------|
    E|-----------------------------------------------------------------|

 RIFF 2 - VERSE:
 ~~~~~~~~~~~~~~~

       Cm                              Gm
Ritme: 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .
       |               |               |               |
    E|-----------------------------------------------------------------|
    B|-------4---------------4---------------3---------------3---------|
    G|-----5-----5---5-----5-----5---------3-----3---3-----3-----3-----|
    D|---5---------5-----5---------5-----5---------5-----5---------5---|
    A|-3---------------3-------------3-------------------------------5-|
    E|---------------------------------3---------------3---------------|
       Cm              Bb1     Dm1     Gm
       |               |               |               |
    E|-----------------------------1-----------------------------------|
    B|-------4-------------3-----------------3-------3-------3---------|
    G|-----5-----5---5-----------2---2-----3-----5-------5-------5-----|
    D|---5---------5-----3---3-0---------5---------5-------5-------5---|
    A|-3---------------1-----------------------------------------------|
    E|---------------------------------3-------------------------------|

 RIFF 3:
 ~~~~~~~

Eerste helfte van RIFF 1 x 2. Dan:

    E|----------------------|
    B|----------------------|
    G|-------0--------------|
    D|----------------------|
    A|-0h1h3----3--1--0--1--|
    E|----------------------|

 RIFF 4 - EINDE:
 ~~~~~~~~~~~~~~~

Lead speel palm-mute RIFF 1.

Strum / Pick die volgende om die klavier na te boots:

       Gm              F         D#
    E|---------------------------------------------|
    B|-3---------------1---------4-----------------|
    G|-3---------------2---------3-----------------|
    D|-5---------------3---------1-----------------|
    A|---------------------------------------------|
    E|---------------------------------------------|

Eindig op:
                                                                Gm
    E|----------------------------------------------------------3-|
    B|-------------------------------------------------6--6-----3-|
    G|---3h5---3h5---3h5---3h5---3h5p3---3h5---3h5p3-2-8--7-----3-|
    D|-5-----5-----5-----5-----5-------3-----3---------8--7-----5-|
    A|-------------------------------------------------6--5-----5-|
    E|----------------------------------------------------------3-|

---------------------------
This file passed through:
       Absolute Tabs
   http://www.tabs.co.za
---------------------------