Guitar tablature for Wintersdag by die Seer by Fokofpolisiekar
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##

     SONG: WINTERSDAG BY DIE SEER
   ARTIST: FOKOFPOLISIEKAR
    ALBUM: MONOLOOG IN STEREO

     TYPE: Guitar Tablature
TABBED BY: HEINRICH HAVEMANN
    EMAIL: heinrichhavemann@gmail.com
COMMENTS:

Net 1 kitaar uitgewerk (insluitend Solo).
2de Kitaar pick meestal net dieselfde chords (of variasies daarop),
en speel die los note.

Hierdie is uitgetab soos ek dit op my acoustiese kitaar speel.
'n Paar klein goed verskil bv. die  D|--0h2--| hier onder is einlik A|-5/7-|.

CHORDS:         G1   G2   Cmaj7  D/E  Bsus4  Em7   D#?
~~~~~~~     E|-----|--3--|--0--|--0--|--0--|--0--|-----|
            B|--0--|--3--|--0--|--3--|--0--|--0--|--8--|
            G|--0--|--0--|--0--|--2--|--0--|--0--|--8--|
            D|--0--|--0--|--2--|--0--|--4--|--0--|--7--|
            A|--2--|--2--|--3--|-----|--2--|--2--|--6--|
            E|--3--|--3--|--3--|-----|--0--|--0--|-----|


 INTRO (EN CHORUS):
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Em         Am         G1
    Em         Cmaj7      Bsus4
    Em         Am         G1
    Em         Cmaj7      Bsus4 (hou)

Ritme:  1 . & . 2 . & . 1 . & . 2 . & . 1 . & . 2 . & .
        |               |               |
        Em              Am              G1
Strum:  v   v   v   v ^ v ^ v   v   v ^ v ^ v   v   v ^
     E|---------0---0-0-0-0-0---0---0-0-----------------|
     B|---------0---0-0-1-1-1---1---1-1-0-0-0---0---0-0-|
     G|---------0---0-0-2-2-2---2---2-2-0-0-0---0---0-0-|
     D|-0h2-----2---2-2-2-2-2---2---2-2-0-0-0---0---0-0-|
     A|---------2---2-2-0-0-0---0---0-0-2-2-2---2---2-2-|
     E|-----0---0---0-0-----------------3-3-3---3---3-3-|

 VERS 1: (Die los note word deur die lead-kitaar gepick.)
        ~~~~~~

Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .        
        |
        Em (hou aan strum)
     E|-0---------------0---------------0---------------0---------------
     B|-0------0--------0------3--------0---------------0---------------
     G|-0--------0------0---------------0------0--------0---------------
     D|-2---------------2--------4------2--------2------2------2--------
     A|-2---------------2---------------2---------------2--------2------
     E|-0---00----------0---00----------0---00----------0---00----------
        Skepe van eensaamheid           
                        sink verdrink die
                                        dae van die week die
                                                        warm smart wat somer bring

        Cmaj7 (hou)         D/E (hou)
       �sing.               Kriewelend, spasties krui-

 PRE-CHORUS 1:
        ~~~~~~~~~~~~~

Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .        
        |               |               |               |
        Em  C#m7         C               D
     E|-0---------------4---------------0---------------2---------------
     B|-0------0--------5------5--------1---------------3---------------
     G|-0--------0------4--------4------0---------------2---------------
     D|-2---------------6---------------2---------------0---------------
     A|-2---------------4---44----------3-------------------------------
     E|-0---00----------------------------------------------------------
       -pend                      Ek is honger    En my klere

 POST-CHORUS 1: (let op waar kitaar inval)
        ~~~~~~~~~~~~~~

Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .        
            |
            Em                            
     E|-----0-----------0---------------0-------------------------------
     B|-----0--0--------0------3--------0-------------------------------
     G|-----0----0------0---------------0------0--------------0---------
     D|-----2-----------2--------4------2--------2----------0-------0---
     A|-----2-----------2---------------2-----------------0-------0---0-
     E|-----0-----------0---00----------0---00----------3-------2-------
        stink.                                                        Jy

 VERS 2:
        ~~~~~~~

        Em   G2                 D           Cmaj7          
        skyn welkomend heilig basuin jy jou lokvalle uit as ek

     E|-------------------------------|
     B|-----0-----0---------0---------|
     G|----0-----0---------0----------|
     D|-4/5---4-2---0---2/4---2-0-----|
     A|---------------------------2^--|
     E|-----------------------------0-|
        |               |
        Cmaj7           D/E      
        wou      sou ek my koers huis toe�

 PRE-CHORUS 2:
        ~~~~~~~~~~~~~

Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .        
        |               |               |               |       |
        Em  C#m7  C               D       D#?
     E|-0---------------4-----------------------------------------------
     B|-0------0--------5------5--------5---5---5---5---7---7---88888888
     G|-0--------0------4--------4------5---5---5---5---7---7---88888888
     D|-2---------------6---------------------------------------77777777
     A|-2---------------4---44------------3---3---3---3---5---5-66666666
     E|-0---00----------------------------------------------------------
        vind?                     Ek is honger    En my klere stink

 CHORUS (Selfde as INTRO):
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Em        Am            G1      Em       Cmaj7           Bsus4   
           En die rooi branders breek     Oor �n swart strand van seer
        Em        Am      G1     Em  Cmaj7     Bsus4
           En die wit lyne sny       Reguit deur my

 POST�CHORUS 2: (Palm-Muted)
        ~~~~~~~~~~~~~~

        Em
Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .                              
     E|-----------------------------------------------------------------
     B|-----------------------------------------------------------------
     G|-------------------------------------------------------0---------
     D|-----------------------------------------------------0-------0---
     A|-22222222222222222222222222222222222222222222222---0-------0---0-
     E|-00000000000000000000000000000000000000000000000-3-------2-------
              ^                                                      Die
              |                           E-|--(12)--|-
       Kitaar 2 speel �n Harmonics hier - B-|--(12)--|-
                                          G-|--(12)--|-

 VERSE 3:
        ~~~~~~~~

        Em                G2               D                     
        dokter het vir my pille voorgeskryf dit hou my kalm as

          Cmaj7
        omstandighede my bedreig

                     Cmaj7   D/E
        dit laat my droom en ek was vir �n lang ruk siek gewees daar

 PRE-CHORUS 3:
        ~~~~~~~~~~~~~

Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .        
        |               |               |               |
        Em  C#m7  C               D
     E|-0---------------4-----------------------------------------------
     B|-0------0--------5------5--------5---5---5---5---7---7---88888888
     G|-0--------0------4--------4------5---5---5---5---7---7---88888888
     D|-2---------------6---------------------------------------77777777
     A|-2---------------4---44------------3---3---3---3---5---5-66666666
     E|-0---00----------------------------------------------------------
        voor                      Ek is dommer  Maar ek lewe nog

 CHORUS:
        ~~~~~~~

        Em        Am            G1      Em       Cmaj7           Bsus4   
           En die rooi branders breek     Oor �n swart strand van seer
        Em        Am      G1     Em  Cmaj7     Bsus4
           En die wit lyne sny       Reguit deur my

 SOLO:
        ~~~~~

Ritme:  1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.
        |               |               |               |   
     E|--------------------------------/9~~~--8-8\3-3--------------------|
     B|-5~~~5-7-8�-8----5~~~5/7/8�8~~\------------------5---5/7\3----0---|
     G|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|
     A|------------------------------------------------------------------|
     B|------------------------------------------------------------------|

 CHORDS OOR SOLO:
        ~~~~~~~~~~~~~~~~

Ritme:  1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . |
        |           |   |     |
        Am        Am/F# G    C/G
     E|-0-----------2---3-----3---------|
     B|-1-----------1---3-----3---------|
     G|-2-----------2---0-----0---------|    x3
     D|-2-----------2---0-----2---------|
     A|-0-----------0---2-----3---------|
     E|-----------------3---------------|

        Am        Am/F#  *   Cmaj7
     E|-0-----------2----0--------------|
     B|-1-----------1----3----0---------|
     G|-2-----------2----2----0---------|    x1
     D|-2-----------2----0----2---------|
     A|-0-----------0----2----3---------|
     E|-----------------------3---------|

* = Dsus2/B (?)

 ACOUSTIESE EINDE [CHORUS]:
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Em        Am            G1      Em       Cmaj7           Bsus4   
           En die rooi branders breek     Oor �n swart strand van seer
        Em        Am      G1     Em  Cmaj7     Bsus4
           En die wit lyne sny       Reguit deur my

 EINDIG OP:  Em7
        ~~~~~~~~~~ --0--|
                   --0--|
                   --0--|
                   --0--|
                   --2--|
                   --0--|

---------------------------
This file passed through:
       Absolute Tabs
   http://www.tabs.co.za
---------------------------